Arbeidsvoorwaarden

Met een aantrekkelijke cao en diverse eigen moderne regelingen, bieden we ruimte voor maatwerk en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Een goede balans tussen werk en privé zien wij als niet meer dan gewoon.

 

De belangrijkste arbeidsvoorwaarden zijn:

 

Persoonlijke ontwikkeling

Investeren in jouw persoonlijke ontwikkeling vinden we een belangrijke verantwoordelijkheid van jou en van ons. Met ons loopbaancentrum Groe! faciliteren we de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden, je vakkennis en van je loopbaan.

 

Afstemming werk en privé

Een goede afstemming tussen werk en privé maakt dat je je werk beter kunt doen. Daarom werken wij volgens ‘Het Nieuwe Werken’. In de meeste functies kun je je werktijd zelf indelen, en in overleg thuiswerken. De balans tussen werk en privé is bovendien op maat af te stemmen met de inzet van verlof en betaald ouderschapsverlof, calamiteiten-, zorg-, zwangerschaps- en bevallingsverlof verlof.

 

Arbeidsduur

Onze werkweek telt 36 uur. De verdeling van deze uren over de week gaat in overleg met jouw leidinggevende.

 

Salaris

Het salaris is ingedeeld in schalen die zijn vastgelegd in de gemeentelijke cao. Aan elke functie is een salarisschaal gekoppeld. Via Deze link vind je de salarissen.

 

Individueel Keuze Budget (IKB)

Iedere medewerker krijgt naast zijn of haar salaris een vrij besteedbaar budget van 17,05 % van het jaarsalaris. Voor welke doelen je dat geld inzet en wanneer je dat doet, is aan jou. Met het IKB maak je keuzes die aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.

 

Pensioen

Onze pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Deelname is verplicht.

 

Collectieve ziektekostenverzekering

Je kunt ziektekosten verzekeren bij de zorgverzekeraar IZA, CS of Menzis. Als je kiest voor één van deze verzekeraars, ontvang je een korting op de verzekeringspremie. Afhankelijk van het gekozen pakket ontvang je ook nog een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Ede.

 

Cao

Een groot gedeelte van onze arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is geregeld in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling. Dat is de cao voor gemeenteambtenaren. Wil je hierover meer weten? Kijk dan op www.car-uwo.nl. Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe Cao Gemeenten in. De combinatie van onze cao en eigen regelingen maken het mogelijk om goede afspraken te maken over de arbeidsvoorwaarden.

Interesse om bij de gemeente Ede te komen werken? Maak dan een job alert aan en blijf op de hoogte van de nieuwste vacatures!