Ontmoet Monique!

Monique is Afdelingsmanager Administratie, Terugvordering en Verhaal

3,5 jaar geleden maakte ik de overstap van een kleinere gemeente naar deze organisatie. Ik stapte het vakgebied van het Sociaal Domein in, super dynamisch door alle taken die naar de gemeente toe kwamen in het kader van de Decentralisatie. Dit was voor mij de kans om een nieuw vakgebied binnen de gemeente te gaan verkennen.

Veranderingen samen vormgeven, dat vind ik belangrijk.

Hoe we de verandering van taken in het Sociaal Domein goed ingeregeld krijgen, daar ligt nog een opgave. Die verandering vraagt iets van onze processen en van onze medewerkers. Als afdelingsmanager vind ik het belangrijk dat medewerkers weten welke veranderingen op hen afkomen, dat ik ze goed informeer en dat ik ze meeneem in die veranderingen. Dat we die veranderingen samen vormgeven. Het samen doen met de medewerkers die het daadwerkelijk gaan uitvoeren.

 

De manier van werken op mijn afdeling is erg veranderd. Om een voorbeeld te geven: als een klant/inwoner te veel geld van de gemeente heeft gehad dan stuurden we een brief, een aanmaning, legden we beslag en hadden we geen persoonlijk contact met de inwoner. Nu kijken we veel meer hoe we de inwoner kunnen helpen. Wil de inwoner niet betalen of kan de inwoner niet betalen. Daarin denken we veel meer met de inwoner mee en komen we tot een betere betaalafspraak.

 

“Met onze nieuwe werkwijze dragen wij bij aan de vergroting van de zelfredzaamheid van onze inwoners.”

 

Dit vraagt van medewerkers om andere vaardigheden in te zetten. Het leuke van mijn rol is dat ik met mijn medewerkers kan verkennen waar voor hen de uitdaging zit, wat spannend voor ze is en waarin ik ze kan faciliteren om die verandering te kunnen maken.

 

Trots op de medewerkers in mijn afdeling

Ik ben trots op de medewerkers in mijn afdeling. Er is in korte tijd veel veranderd. We hebben een zoektocht met elkaar doorgemaakt en ik ben er trots op dat we de klus met elkaar klaren! We zoeken veel meer de samenwerking met anderen op en hebben meer oog voor datgene wat anderen nodig hebben om samen het beste te kunnen doen. De sfeer is goed en we hebben warme aandacht voor elkaar. We hebben nog stappen te maken, maar we hebben al hele mooie stappen gezet!

Terug naar medewerkeroverzicht

Monique Mulder

Afdelingsmanager Administratie, Terugvordering en Verhaal