Privacy statement

We investeren als gemeente Ede (veel) geld in elektronische dienstverlening. Natuurlijk willen we weten of we dat goed doen en waar we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Daarvoor is cijfermateriaal en analyse van die cijfers nodig. Ook moeten we verantwoording afleggen over onze dienstverlening en investeringen aan de burger (via de gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie. We moeten als overheid ‘transparant’ zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website. De gemeente Ede maakt daarbij gebruik van Google Analytics en zogenaamde `cookies`. Cookies zijn kleine tekstbestanden met statistische gegevens over het bezoek van onze website.

Statistische gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek individu. Het gaat slechts om anonieme getallen en procenten. Wat wij willen weten is: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er al dan niet uit Ede zelf, hoelang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Contact met de gemeente

Net als andere gemeenten hecht ook de gemeente Ede – vanzelfsprekend – waarde aan de bescherming van uw privacy. In tegenstelling tot een informatief bezoek aan onze website zijn vragen en berichten aan de gemeente niet anoniem. Kiest u voor contact met de gemeente met (aan)vragen of meldingen, dan registreren wij deze. Dat is noodzakelijk voor de tussentijdse bewaking van de voortgang, de uiteindelijke afhandeling en de archivering. Voor alle duidelijkheid: in sommige gevallen registeren wij uw berichten in méér dan één (elektronisch) systeem. Enkele elektronische systemen zijn daarbij ondergebracht bij externe (commerciële) bedrijven. Met deze externe partners maakt de gemeente Ede – uiteraard – afspraken in de contracten om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te beschermen.

Uw persoonlijke gegevens geeft of verkoopt de gemeente Ede en de door de gemeente Ede gekozen externe partners nooit aan derden.

Meer informatie

Voor meer informatie over het privacybeleid op de website van de gemeente Ede kunt u contact met ons opnemen.

Meer algemene informatie over bescherming van persoonsgegevens, wetgeving en privacy leest u op de volgende websites:

Meent u dat uw privacy is geschonden en wilt u een klacht indienen? Daarover leest u meer bij het product `Klacht tegen gemeentelijk optreden`.