Lid adviesraad Sociaal Domein Gemeente Ede

 • 4 uren per week
 • Sociaal domein
 • HBO

Er is in de Adviesraad plaats voor een nieuw lid met aandachtsgebied Jeugd en Jongeren.  Vanwege dit aandachtsgebied en vanwege de huidige samenstelling van de ASDE gaat de voorkeur voor invulling van deze vacature uit naar een jonge kandidaat.
 

Wat ga je doen?

De adviesraad:

 • werkt altijd vanuit het perspectief van de inwoners en is “van” en “voor” inwoners;
 • heeft als opdracht om zeggenschap van inwoners te versterken en zo een brugfunctie te vervullen;
 • heeft de bevoegdheid om het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien;
 • geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan ambtenaren tijdens de voorbereiding van beleid en verordeningen op het terrein van WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet;
 • monitort de uitvoering van beleid en geeft vervolgens zo nodig advies over de dienstverlening.

Wij vragen

Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein:

 • ben je woonachtig in de gemeente Ede;
 • beschik je over een relevant (jongeren)netwerk binnen Ede, dan wel bereid en in staat zijn dit op te bouwen;
 • heb je kennis van het beleid of uitvoeringspraktijk van het sociaal domein of wil je je hierin verdiepen, de Jeugdwet, de WMO of de Participatiewet;
 • bezit je goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) vaardigheden;
 • heb je een kritische en constructieve instelling;
 • ben je in staat om onafhankelijk en boven partijen te staan;
 • kun je analytisch denken, beleidsstukken lezen en hierover adviseren;
 • beschik je over omgevingsbewustzijn en overtuigingskracht;
 • kun je creatief omgaan met vraagstukken;
 • kun je je verplaatsen in de positie van burgers, belangenbehartigers, College van Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en ambtelijke organisatie;
 • ben je in staat en bereid om trekker van een tijdelijke werkgroep te zijn;
 • ben je bereid om op weekbasis als vrijwilliger (ongeveer) 4 uur beschikbaar te zijn.

Ons aanbod

 • enthousiaste en betrokken collega adviesleden;
 • de mogelijkheid om contacten te leggen binnen het brede sociale domein van de gemeente Ede;
 • de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein;
 • een financiĆ«le vergoeding conform regeling gemeente Ede.

Wij streven bij de samenstelling van ons team naar een afspiegeling van de diversiteit van de Edese samenleving.  
 

Sollicitatieprocedure

Deze vacature is tegelijk intern en extern gepubliceerd.

Heb je belangstelling? Reageer dan door op de sollicitatiebutton te drukken en je CV en motiviatiebrief te sturen. Je motivatie kun je richten aan Leny Oosterbaan, voorzitter adviesraad. Je kunt reageren t/m maandag 1 november 2021. Na de sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. De gesprekken zullen in de tweede helft van november plaatsvinden.

Voor meer informatie over deze vacature:
Leny Oosterbaan, voorzitter adviesraad, via mail: leny.oosterbaan@asde-ede.nl of op telefoonnummer 06 - 13 06 89 31

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:
Ruben van de Pol, recruiter, via mail: ruben.van.de.pol@ede.nl of op telefoonnummer
06 - 39 87 84 06.

Het presenteren van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

De gemeente Ede zet in op diversiteit; niet alleen op het gebied van geslacht, afkomst, geaardheid of leeftijd, maar ook op het gebied van talenten, kennis en vaardigheden. We geloven dat deze diversiteit ons in staat stelt onze maatschappelijke opgaven en uitdagingen aan te gaan. We werken daarom aan een cultuur waarin iedereen zich betrokken voelt.

 

Solliciteer tot 02-11-2021

Deel deze vacature