Lid rekenkamercommissie

  • 4 uren per week
  • Vakspecialist
  • WO

De rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid voor ca. 4 uur per week.

Wat ga je doen?

Als lid van de rekenkamercommissie ben je actief betrokken bij de opzet en inhoudelijke beoordeling van rekenkameronderzoeken. Je stuurt onderzoeken aan en begeleidt de uitvoering ervan. Je levert een bijdrage aan de onderzoeksrapportages en neemt deel aan de vergaderingen van de commissie. Je bent thuis in beleidsonderzoek, maatschappelijk betrokken en hebt ervaring met het functioneren van het lokaal bestuur. Het onderzoek kan betrekking hebben op alle beleidsterreinen van de gemeente, zoals welzijn en zorg, ruimtelijke ontwikkeling en beheer, financiƫn, etc. Recente onderzoeken van de Edese rekenkamercommissie gaan onder andere over risicomanagement, de uitvoering van de WMO, en inburgering.

Tijdsbesteding
De tijdsbesteding voor een lid bedraagt ca. 4 uur per week. Dit is een gemiddelde; tijdens een onderzoek waar je bij betrokken bent kan er sprake zijn van een piekbelasting. De commissie vergadert als regel één keer per maand in de avonduren. Daarnaast heb je tijdens de uitvoering van een onderzoek te maken met extra overlegmomenten, interviews etc. die ook overdag kunnen plaatsvinden.
 

Wij vragen

Van het lid verwacht de commissie:

•  een academisch werk- en denkniveau;
•  ervaring met het aansturen en uitvoeren van (beleidsevaluatie)onderzoek;
•  ervaring met het lokaal bestuur en lokale bestuursprocessen;
•  kennis van (het werkveld van) de gemeente;
•  analytische en objectieve oordeelsvorming;
•  goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
•  omgevingssensitiviteit.

Bij voorkeur heb je ervaring met rekenkamerwerk.

Leden van de commissie zijn onafhankelijk ten aanzien van de Edese politiek, het Edese gemeentebestuur, en de door de gemeente Ede gesubsidieerde instellingen.

De commissie
De gemeente Ede beschikt sinds 2003 over een onafhankelijke rekenkamercommissie. De commissie bestaat uit vijf externe leden (inclusief de voorzitter). De commissie onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente Ede gevoerde bestuur en rapporteert hierover (primair) aan de gemeenteraad. De commissie wordt vanuit de raadsgriffie ondersteund door een ambtelijk secretaris/onderzoeker en 2e onderzoeker. De commissie werkt met een roulerend voorzitterschap.
 

Ons aanbod

Conform de Verordening op de rekenkamercommissie wordt het lid benoemd voor een termijn van 4 jaar. Eventueel kan het lid nog een keer voor 4 jaar worden herbenoemd. Een lid van de rekenkamercommissie ontvangt een vaste vergoeding van € 325,- per maand. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.

Sollicitatieprocedure

Je kunt solliciteren door je cv en motivatiebrief (in Word of PDF) te sturen via de onderstaande sollicitatiebutton. Jouw motivatie kun je richten aan Michel Bergshoef, voorzitter van de rekenkamercommissie Ede. Je kunt reageren t/m donderdag 30 september 2021.

De selectiegesprekken staan gepland op woensdag 13 oktober 2021 (1e ronde) en woensdag 27 oktober 2021 (2e ronde) in de namiddag en avond.
 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met het profiel dat de commissie heeft opgesteld. Dit heeft betrekking op de genoemde functie-eisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Voor meer informatie over deze vacature
Ine van de Vlierd, lid rekenkamercommissie op telefoonnummer 06-18408895 of via e-mail: hedzer.uulders@ede.nl;
Hedzer Uulders, secretaris rekenkamercommissie op telefoonnummer 06-18693626
of via e-mail: hedzer.uulders@ede.nl.
 
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure
Dave van der Linden, Personeelsconsulent, via dave.van.der.linden@ede.nl of 06-28456744.
 
Een assessment of (pre-selectie)test, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces. 

De gemeente Ede zet in op diversiteit; niet alleen op het gebied van geslacht, afkomst, geaardheid of leeftijd, maar ook op het gebied van talenten, kennis en vaardigheden. We geloven dat deze diversiteit ons in staat stelt onze maatschappelijke opgaven en uitdagingen aan te gaan. We werken daarom aan een cultuur waarin iedereen zich betrokken voelt.

Solliciteer tot 01-10-2021

Deel deze vacature